สินเชื่อเพื่อให้พนักงานยืมเงินจากเงินเดือนของตัวเองมาใช้ก่อน

รายละเอียดการให้บริการ

บริษัทได้ให้บริการสวัสดิการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า แก่บริษัท โรงงานต่างๆที่ประสงค์ขอสวัสดิการ โดยคิดค่าธรรมเนียมในการเบิกแต่ละครั้ง และชำระคืนเงินในวันที่จ่ายเงินเดือน เป็นความร่วมมือกับบริษัทที่ต้องเซ็นสัญญา MOU กับทางบริษัทก่อน โดยบริษัทต้นสังกัดจะเป็นผู้นำส่งเงินคืนบริษัท

กระบวนการและเอกสาร

คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นพนักงานของบริษัทต้นสังกัดที่ได้ทำการบันทึกข้อตกลง (MOU)
 • ผู้กู้ยินยอมให้บริษัทต้นสังกัดหักเงินเดือน เพื่อนำส่ง บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • ต้องเป็นผู้ที่ผ่านงานแล้ว ไม่ได้อยู่ในช่วงทดลองงาน มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านการคัดเลือกและรับรองจากบริษัทต้นสังกัด ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
 • เงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุตั้งแต่ 20 - 60 ปีบริบูรณ์

สำหรับบริษัทที่สนใจต้องการทำข้อตกลงสัญญาสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรได้มีสวัสดิการเพิ่ม

คุณสมบัติของบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจมากกว่า 1 ปี
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อสำหรับบริษัทที่ต้องการทำสัญญาบันทึกข้อตกลง (MOU)
 • งบประมาณย้อนหลัง 3 ปี
 • โครงสร้างของบริษัท
 • ข้อมูลโครงสร้างธุรกิจ, ประเภทธุรกิจ, จำนวนพนักงาน
 • หนังสือรับรองบริษัท
หมายเหตุ :
 • การพิจารณาสินเชื่อเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
เตือนภัย!! เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง บริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลในทุกกรณี!
ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ
โทร
063-265-2711
หรือผ่านช่องทาง LINE OA
@chayocap555