บริษัทเชื่อว่า “พนักงาน” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้บริษัทเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

T
Team
เป็นทีมงานปล่อยสินเชื่อที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในงาน
R
Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทต่อบริษัท ลูกค้า และ สังคม
U
Unity
ทำงานเป็นหนึ่งเดียว ด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน และมีเมตตา
S
Security
มีแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง (BCP Plan)
T
Technology
ใช้ระบบ กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลูกค้า
วิธีสมัครงาน
44/545 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทร:
อีเมล: