เตือนภัย!! เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง

เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

บริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลในทุกกรณี!

หากมีข้อสงสัย
โทร: 081-423-0000
นโยบายอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อมีหลักประกัน
นโยบายอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
นโยบายอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

เราพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชน

เพิ่มโอกาสให้คนไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่ถูกกฎหมาย
เป็นอิสระทางการเงิน ให้คุณได้อุ่นใจ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ตามที่กฏหมายกำหนด
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้หมุนเวียนได้ต่อเนื่อง
พร้อมเคียงข้างคุณ ในทุกวิกฤต

สนับสนุนด้านการเงิน สร้างโอกาสให้กับลูกค้า

เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

E
สิ่งแวดล้อม
ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
S
สังคม
มุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าให้มีอิสรภาพ ทางการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
G
การกำกับดูแลกิจการ
ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล กิจการที่ดีตามแนวทางธรรมาภิบาล